Israel – hvor går du?

israelDet er ingen hemmelighet at Israel har fått en sentral plass i Bibelens beretninger.

En kan heller ikke unngå å legge merke til hvilken rolle staten Israel spiller i vår samtid når det gjelder verdens politiske trekk og mottrekk. Mange kristne har forholdvis bastante meninger om hvilken status Israel og jødene har, (og etter deres mening) burde ha – også i vår tid. Det blir ettertrykkelig hevdet at den jødiske rase er «Guds utvalgte eiendomsfolk,» og videre at de har «retten» til geografiske områder som langt overgår de som i dag gjelder som landets territorium. Dette kurset tar deg med til områder i Bibelen som sjelden blir nevnt i diskusjonen om Israel.

 

Kurskapitler