Daniels bok, del 3

danielEn av hovedgrunnene til at mange har funnet profeten Daniels bok så aktuell og spennende, er menneskets søken etter å få vite noe om framtiden…

En skal ikke lese langt i Daniels bok før man oppdager at boken dreier seg om nettopp det. Framtiden er blitt åpenbart på forhånd fra og med Daniels samtid og inntil tiden kommer da Gud griper inn for å opprette sitt evige fredsrike slik profeten Daniel forteller Babylons kong Nebukadnesar i:

Daniel 2:44
«Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet.»

Kurskapitler