Tungetalen i Fokus

tungetaleMange forteller om en tilfredsstillelse som uinnvidde personer knapt forstår. For dem er «tungetalen» et tegn på at en er blitt lagt merke til av en overnaturlig kraftkilde. Andre stiller seg uforstående til det som skjer. Noen oppfatter fenomenet som et tegn på åndelig galskap. Dette er et kortfattet kurs som gir en historikk over tilfeller i Bibelen der «tungetale prinsippet» kom til uttrykk. Vi sammenligner dette med det som ofte kjennetegner nåtidens karismatiske kultur. Kurset er bygget over samme lest som de to foregående kurs, «Daniels Bok i Fokus» og «Åpenbaringen i Fokus» der en bruker Bibelen aktivt for løyse oppgavene.

 

Kurskapitler