Kurstilbud

Tegn og under i fokus

tegn_og_under

Bibelen sier mye om tegn og under. Både positivt og negativt. At det står så mye positivt er ikke ukjent. At det står så pass mye negativt overrasker mange.

Les mer!

Israel

israel

Det blir ettertrykkelig hevdet at den jødiske rase er «Guds utvalgte eiendomsfolk». Dette kurset tar deg med til områder i Bibelen som sjelden blir nevnt i diskusjonen om Israel.

Les mer!

Tungetalen i fokus

tungetale

Dette er et kortfattet kurs som gir en historikk over tilfeller i Bibelen der «tungetale prinsippet» kom til uttrykk. Vi sammenligner dette med det som ofte kjennetegner nåtidens karismatiske kultur.

Les mer!

Daniels bok

daniel

En av hovedgrunnene til at mange har funnet profeten Daniels bok så aktuell og spennende, er menneskets søken etter å få vite noe om framtiden…

Les mer!

Åpenbaringen i fokus

openbaringen

Johannes’ Åpenbaring har en spesiell språkdrakt. På hver side vil du finne symboler og ordbilder som innbyr deg til en spennende oppdagerferd i Bibelens profetiske verden.

Les mer!