6 Daniels tro satt på prøve

DANL_V-filteredVi så i det 3. kapittel i Daniels bok hvordan troen til Daniels tre venner ble satt på prøve i forbindelse med innvielsen av gullbilledstøtten som Nebukadnesar lot bygge i Duradalen. De bestod prøven med glans, og Guds navn ble æret på forunderlig vis. Mange år senere var det Daniels tur til å bli stilt overfor et lignende valg: Tilbe på en måte som går på tvers av Guds bud og vilje ― eller dø.

Denne gangen er det et nytt rike som dominerer arenaen. Babylon er falt og Medo-Persia har overtatt makten.

1. Hvilken betydningsfull stilling fikk Daniel i dette nye riket? Dan 6:1-3

Svar: «Mederen Dareios overtok riket. Han var da år gammel. besluttet å sette satraper over riket. De skulle bo rundt omkring i hele riket. Over dem satte han , og den ene av dem var . For skulle satrapene gjøre , så kongen ikke skulle lide noe tap.»

Merk! Daniel var nettopp blitt utropt til tredjemann i det babylonske riket da mederne med generalen Kyros i spissen brøt seg inn i byen og gjorde kort prosess på babylonerkongen og mange andre betydningsfulle personer. Daniels liv ble spart og han fikk en ny tittel, nemlig: Riksråd. Sammen med to andre i samme stilling skulle han være sjef for 120 satraper som skulle bo og ha administrativt ansvar på forskjellige strategiske steder i riket.

2. Hva hadde kong Dareios i tanke for Daniels videre karriere, og hvorfor ble akkurat Daniel foretrukket? Dan 6:4  

Svar: «Daniel seg framfor de andre riksrådene og satrapene, fordi det var en i ham. kongen på å sette ham over riket.»

3. Hvordan ble dette kongelige og velfunderte valget mottatt av de to andre riksrådene og av satrapene for øvrig? Dan 6:5

Svar: «Da riksrådene og satrapene å finne noe å Daniel for i hans . Men de var i stand til å finne noen grunn til å klage på ham eller noe galt å si om ham. For han var , og de fant verken eller hos ham.»

Merk! At de samlet forsøkte å finne noe å anklage Daniel for, viser at de ikke likte kongens idé. Det kan hende at de var preget av fordom. Eller kanskje de rett og slett var misunnelige!

4. a) Er det greit at vi nærer litt fordom av og til? 1 Tim 5:21 b) Hva sies om misunnelse? Jak 3:13-16 c) 1 Pet 2:1

Svar a): «Jeg deg for Guds og Kristi Jesu ansikt og for de utvalgte engler at du skal overholde dette, og uten å være partisk.»

Svar b): «Er noen av dere vis og forstandig, da må han vise det i gjerning, i et liv preget av den tålsomhet som visdommen gir. Men bærer dere på bitter og i hjertet, da har dere ikke å dere av; lyv ikke mot sannheten. En visdom kommer ikke ovenfra, men er , rent , ja, . For hvor og selvhevdelse , der er det og alt som er

Svar c): «Legg derfor , falskhet og hykleri, og sladder.»

Merk! Fordom og misunnelse er ikke vakkert. Enten de opptrer hånd i hånd eller hver for seg, så fører de mye ondt med seg ― ikke minst i det lange løp. Vi så i vårt første studie i denne kursserien at Jesus nevnte misunnelse som et onde som gjør oss mennesker «urene.» Se Mark 7:20-23 .

5. Hvilken type fordom ble til slutt fremtredende hos de to andre riksrådene og satrapene? Dan 6:6

Svar: «Da sa de: ‘Vi har ikke noe å denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe å

Merk! Daniel var jøde. Dette faktum var neppe noen hemmelighet for hans kollegaer. Er det utenkelig at det var nettopp denne detaljen de likte aller minst ved mannen? Neppe! Fordom basert på religion lever fortsatt i beste velgående, ― også her til lands.

6. Daniels religionsutøvelse ble for alvor satt under lupen, og snart begynte en plan å utkrystallisere seg. Hva gikk den ut på? Dan 6:7-9

DARIOS2Svar: «Nå riksrådene og satrapene seg inn til kongen og sa til ham: ‘Kong Dareios leve evig! , stattholderne, satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har : Kongen beslutte å gi et om at som i dager en til noen annen enn , , enten det er til en eller et , han skal i . Gi nå et slikt , konge, og det opp, så det etter medernes og persernes ikke kan

Merk! Vi leste for litt siden at misunnelse er «djevelsk.» Et av hovedtrekkene i djevelens karakter er at han lyver. Se Joh 8:44 . Løgn er hans oppfinnelse. Da delegasjonen la fram sin idé for kongen, gav de inntrykk av at alle riksrådene (inklusiv Daniel som var en av de tre) og satrapene hadde rådslått sammen og stod samlet om konge-tilbedelses forslaget. Slik skulle kongen lures til å tro at Daniel var med på dette smigrende lovforslaget.

7. Var kongen positiv til deres lovforslag? Dan 6:10

Svar: «I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et

8. a) Hvordan reagerte Daniel da påbudet om å tilbe kun kongen i 30 dager, ble offentlig kjent og iverksatt? Dan 6:11 b) Hvordan hadde du reagert i en slik situasjon?

DAN6ESvar a): «Så snart fikk at skrivet sendt ut, gikk han inn i huset sitt. I tak-kammeret hadde han som vendte mot . Tre om falt han på for med og , som han hadde gjort .»  b) Ditt svar: ____________________

Merk! Daniel hadde for vane å be til Gud og lovprise ham tre ganger om dagen. Han hadde ingen planer om å endre på denne praksis. Man kan jo lure på hva han hadde å lovprise Gud for all den tid han samtidig gjorde noe som han visste kunne koste ham livet.

9. Hvilket prinsipp fulgte Daniel? a) Fil 4:6 b) 1 Tess 5:18

Svar a): «Vær ikke for noe! Men la som ligger dere på hjertet, komme for Gud i og med

Svar b): « Gud under ! For dette er Guds vilje med i Kristus Jesus.»

Merk! Daniel var ikke bekymret. Han hadde sin sak opp og avgjort med Gud og hadde full tillit til hans dømmekraft, selv om den til tider kan virke vanskelig å forstå.

EN ALVORLIG KRISE

10. Gikk Daniels bønnevaner upåaktet hen? Dan 6:12-14

Svar: «Da kom disse mennene og Daniel han og sin . Så gikk de fram for kongen og sa: ‘Konge, har du ikke sendt ut om at som i tretti dager ber til noen annen enn , konge, enten det er til en eller et menneske, han skal i ?’ Kongen svarte: ‘Jo, det står etter medernes og persernes lov.’ Da sa til kongen: ‘, en av de fra , seg om eller det du har sendt skriv om. ganger om ber han sin

SATRAP3-filteredMerk! De hadde holdt nøye vakt, og det gikk slik de hadde håpet: Daniel forble trofast mot sin Gud til tross for en alvorlig ment trussel om dødsstraff. De tok ham på «fersk gjerning.» Nå skulle de endelig få ryddet ham av veien! Legg merke til hvordan de forsøkte å bagatellisere Daniels stilling overfor kongen ved å referere til ham som: «Daniel, en av de bortførte fra Juda!» De påstod dessuten at Daniel ikke brydde seg om kongen, og heller ikke om hans påbud.

11. Hva viser at kongen ikke trodde deres påstand om at Daniel ikke brydde seg om ham som person? Dan 6:15

Svar: «Da hørte det, ble han til og tenkte på han kunne Daniel. Helt til solnedgang gjorde han for å finne en til å ham.»

Merk! Kongen visste at Daniel respekterte ham på alle måter. Derfor ble han oppriktig lei seg da det gikk opp for ham at han egentlig var blitt lurt inn i et komplott mot Daniel. Han gjorde sitt ytterste for å redde sin betrodde venn fra en forferdelig skjebne.

12. Hva ble kongen minnet om av Daniels fiender da de skjønte at han gjorde alt innen kongelige makt for å kullkaste deres onde planer? Dan 6:16

Svar: «Da kom disse mennene til kongen og sa til ham: ‘Konge, husk det er hos mederne og perserne at ikke noe som kongen har gitt og beslutning som han har tatt, kan

Merk! De fikk det travelt! Deres trumfkort viste seg å være en Medo-persisk lovgivning som var og er unik. Lovvedtekter ble ansett for å være uforanderlig ― selv når en lov viste seg å være alt annet enn fullkomment! Et lignende tilfelle mange år senere, ser vi i Esters bok. Se Est 8:8 . Daniels kollegaer var nå sikker på at Daniels skjebne var beseglet.

OM VÅRT FORHOLD TIL DE STYRENDE MYNDIGHETER

13. Paulus (som til tider ble fengslet av romerne), sa noe om hvordan kristne bør forholde seg til lover og bestemmelser som blir fattet av styresmaktene. Rom 13:1-7

Sitat: « skal være mot de han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra , og de som er ved makten, er av . Den som setter seg dem, står derfor imot Guds , og de som gjør det, skal få sin . De styrende er til for den , men for den . Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det , og du skal få av dem. Styremakten er en Guds , til for deg. Gjør du det , har du grunn til å være . Det er jo ikke for ingen ting at den bærer . Den er Guds tjener som skal fullbyrde over den som gjør det . Derfor er det nødvendig å seg, ikke bare av frykt for , men også for skyld. Dere betaler jo også . Og myndighetene er Guds og er satt til å ta seg av dette. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. til den som skal ha skatt, og til den som skal ha toll. for den som har krav på , og gi til den dere skylder

14. Hva skriver apostelen Peter i 1 Pet 2:11-15 angående det samme emnet?

Svar: «Jeg ber dere, mine kjære, som nå er og fremmede: Sky alle sanselige lyster, som er i kamp mot sjelen. Lev og blant hedningene! De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. skal dere la dem se at dere gjør gjerninger, så kan den dag han . Dere skal for skyld dere under enhver blant menneskene, enten det er , den , eller som han har utsendt; de skal dem som gjør det , og dem som gjør det . For det er Guds at dere ved å gjøre det skal munnen på uforstandige mennesker som taler i

Merk! Noen vil kanskje undre seg over hvorfor Daniel ikke ville adlyde kongens befaling. Skriften sier jo klart og tydelig at mennesker som tror på Gud må være lydige overfor de myndigheter som han har innsatt. Deres oppgave er å belønne det gode og straffe det onde.

15. Er det da slik å forstå at Gud innsetter og godkjenner absolutt enhver myndighet og autoritet uansett hva disse måtte foreta seg? Hos 8:1-4

Svar: «Sett hornet for munnen! kommer som en over Herrens hus; for de har brutt min og syndet mot min . De roper til meg: ‘Min Gud! Vi kjenner deg, vi israelitter.’ Men Israel har det , fienden skal forfølge dem. De tok seg , men ikke , valgte høvdinger at jeg om det. De laget seg gudebilder av sitt sølv og gull. skal de utryddes.»

16-207Merk! Gud anerkjenner ikke et hvert styresett. Dessverre er det ikke alltid slik at myndigheter gjør den jobben Gud hadde ment de skulle gjøre som «hans tjenere.» Det hender at de går langt over streken og faktisk lønner det onde og straffer det gode! Ingen myndighet har rett til å diktere hvordan, eller om et menneske skal tilbe Gud. Det er kun mellom menneskelige forhold de har rett til å lønne eller straffe og da i henhold til de grenser Gud har trukket opp.

EN SKAL LYDE GUD MER ENN MENNESKER

16. Hvem skal vi mennesker adlyde hvis myndighetenes krav kommer i konflikt med Guds klare vilje? Apg 4:17-20

Svar: «Men dette må til å bre seg mer blant folk, og derfor skal vi dem til ikke å til noe menneske mer i dette navn.’ De kalte dem inn igjen og dem å holde helt med å og i navn. Men Peter og Johannes svarte dem: ‘Dere får selv om det etter Guds vilje er rett å mer enn . Men vi kan ikke la å om det vi har sett og hørt.»

Merk! Bibelen er tindrende klar: Hvis vi blir stilt på valg mellom å lyde Gud kontra en hvilken som helst annen myndighet som måtte sette seg opp mot Gud, da er det Den Allmektiges vilje som skal respekteres. Ikke omvendt.

17. Hva er alltid rett og riktig å be til Gud om i denne sammenheng? 1 Tim 2:2-4

Svar: « for og som har en stilling, så vi kan føre et og liv, som er preget av og vinner respekt. Dette er og for Gud, vår frelser, han som vil at mennesker skal bli og å kjenne.»

Merk! Mennesker i ledende stillinger får ofte mye kritikk. Noen ganger fortjener de det, andre ganger ikke. Men det er noe de alltid har behov for, — nemlig forbønn!

DANIEL KASTES INN I LØVEHULEN

18. Til tross for sine alle mulige iherdige forsøk på å berge Daniel, hva følte kongen seg til slutt tvunget til å gjøre? Dan 6:17-18

Svar: «Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i . Kongen sa til Daniel: ‘Måtte din Gud, som du stadig dyrker, deg!’ De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen med Daniel.»

Merk! Til å begynne med var kongen sikkert smigret over at hans «trofaste» stattholdere foreslo at han burde være gud i 30 dager. Men nå følte han seg sannsynligvis både lurt og dum. Motvillig og med tungt hjerte gav han befaling om at Daniel skulle kastes i løvehulen. Han hadde kun ett håp å støtte seg til: Kanskje ville Daniels Gud (som Daniel sikkert hadde fortalt ham om), gripe inn og frelse sin lojale tjener.

19. Var Daniels valg i tråd med Guds vilje ― slik det ble åpenbart for Johannes på Patmos? Åp 12:11-12

Svar: «De har over ham i kraft av Lammets blod og det de om; de hadde ikke sitt liv så at de ikke ville gå i . skal dere , og dere som bor i dem!…»

Merk! Det er verd å merke seg at en slik beslutning om heller å dø enn å redde livet på bekostning av Guds åpenbarte vilje, skaper jubel i himmelske kretser.

20. Hvordan understreker Jesus det samme prinsippet? Mark 8:34-35 og Mark 8:38

Svar: «Så kalte han til seg folkemengden og disiplene og sa til dem: ‘Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt opp, og følge meg. For den som vil sitt liv, skal det. Men den som sitt for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. (v. 38) Den som seg over meg og mine i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen seg over når han kommer i sin Fars herlighet, sammen med de

Merk! Religionsfrihet er en rettighet vi tar alt for gitt! Det burde vi ikke gjøre, for det har ikke alltid vært slik ― heller ikke i dette land. Hans Nilsen Hauge er et nøkkelord i så henseende. Bibelen lar oss heller ikke være i tvil om at religionsfriheten vil bli alvorlig truet i det vi nærmer oss avslutningen på denne verdens historie, noe ikke minst Daniels bok avslører. Vi skal se nærmere på disse detaljene senere i kurset.

21. Hva foretok kongen seg den natten mens Daniel var i løvehulen, og tidlig neste morgen? Dan 6:19-21

Svar: «Deretter gikk kongen til sitt slott og hele natten. Han lot ingen av sine medhustruer komme inn til seg. Og han fikk ikke . om morgenen, så snart det lysnet, stod kongen opp og seg til løvehulen. Da han kom bort til den, han bekymret på Daniel og sa til ham: ‘Daniel, du som er for den Gud, har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet frelse deg fra løvene?»

20-76Merk! Dette viser hvor inderlig kongen ønsket at Gud skulle gripe inn og redde Daniel. Kan det tenkes at Daniel hadde forsøkt å trøste kongen med følgende oppmuntring fra Jes 41:10

«Vær ikke , for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd. »

22. Fikk kongen svar? Dan 6:22-23

Svar: «Da svarte Daniel: ‘Kongen leve evig! Min Gud sendte sin og lukket løvenes , så de ikke har gjort meg noe vondt. For jeg er funnet for ham; og mot deg, , har jeg heller gjort

Merk! Daniel gav Gud all ære for utfallet. Jo, de som dømte han anså ham for å være ulydig overfor landets lov. Men Daniel påpekte at i Guds øyne var han uskyldig og at han ikke hadde gjort noe galt overfor kongen. Tvert i mot! Hadde han bøyd seg for tilbedelseskravet, ville ikke kongen fått øynene opp for at det er kun Gud som har krav på vår tilbedelse.

23. Hvordan reagerte kongen da han hørte Daniels svar? Dan 6:24

Svar: «Da ble kongen og bød at de skulle dra Daniel av hulen. Da de hadde dratt Daniel opp, fantes det på ham; for han hadde satt sin til sin

DAN6IMerk! Historien gjentok seg. På samme måte som Gud mange år i forveien hadde grepet inn og berget Daniels tre venner fra å bli skadet i Nebukadnesars glødende ovn, så hadde han også hindret løvene i å skade Daniel.

24. Det er ikke utenkelig at de som anklaget Daniel kunne ha antydet at løvene ikke var sultne da Daniel ble kastet ned til dem. Den neste kongelige befaling fjernet i så fall all tvil. Hva gikk denne befalingen ut på? Dan 6:25

Svar:

Kongen gav nå befaling om at de mennene som hadde anklaget Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med sine og . De hadde ikke nådd bunnen av hulen før løvene grep dem og hvert ben i kroppen på dem.»

Merk! Denne kongelige befalingen er ikke lett å forstå. Den var alt annet enn rettferdig.

25. Er det rettferdig at barn straffes for det deres foreldre har gjort? Esek 18:20

Svar: «Den som , han skal . Men en skal bære farens , og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den som gjør rett, skal få igjen for sin rettferd, og som gjør ondt, skal av sin ondskap.»

26. På hvilken måte gjorde kong Dareios alle sine undersåtter kjent med Daniels Gud? Dan 6:26-28

Svar: «Deretter skrev kong Dareios til folk og stammer med ulike språk over hele jorden: ‘Jeg ønsker dere fred og lykke! Hermed gir jeg om at folket overalt i mitt rike ha for og skjelve for ham. For han er den levende Gud, han blir til . Hans rike går ikke til grunne, hans velde tar slutt. Han frelser og utfrir, han gjør og i himmelen og på jorden. Det var som fra løvene.»

Merk! Kongen ble dypt grepet av det han hadde vært vitne til. Han påbød at alle skulle respektere Daniels Gud. Dette påbudet var sannsynligvis ment å nøytralisere det første påbudet han hadde undertegnet som forlangte at alle skulle ære og dyrke ham som gud i 30 dager. Derved kunne alle som ønsket å tilbe Daniels Gud, gjøre det, uten frykt for å bli rettslig forfulgt.

27. Hvordan gikk det videre med Daniel etter denne hendelsen? Dan 6:29

Svar: «Siden gikk det Daniel både mens Dareios og Kyros var konger i Persia.»

Merk! Det neste kapittel vi skal ta for oss i Daniels bok følger ikke kronologisk etter det vi nettopp har gjort oss ferdig med hva tidsperspektivet angår. Men det understreker nødvendigheten av å forstå, og ikke minst verdsette det viktige bibelske prinsippet, nemlig: Religionsfrihet. ― For dette er et prinsipp som blir alvorlig truet i Daniels sjuende kapittel.