5 Alkohol og Babylons fall

067Ved innledningen til Daniels bok, ser vi et Babylon som nærmer seg tinden av sin stormaktstid. Men det varte ikke lenge før kongen der fikk en melding fra Himmelens Gud om at dette mektige riket skulle vike plassen for et som var «ringere.» Vårt studie denne gang skal dreie seg om foranledningen til Babylons fall. Det som da skjedde er også blitt stående som et symbol i Åpenbaringens bok på det som vil hende da hele verden ― med det åndelige Babylon i spissen, lider en lignende skjebne av en sammenlignbar grunn.

1. Hva foretok Nebukadnesars sønnesønn, Belsasar, seg en kveld som skulle vise seg å bli skjebnesvangert, både for ham selv og for Babylon? Dan 5:1

Svar: «Kong Belsasar holdt et stort gjestebud for sine tusen stormenn og satt og sammen med dem.»

Merk! Man skulle tro at dette var et svært ufornuftig tidspunkt for et fyllekalas når fiendens hærstyrker lå i leir i området omkring Babylon! En slik situasjon burde ha manet Babylons lederskap til ettertanke og strategisk planlegging om hva man nå burde foreta seg. Men de følte seg trygge i sin festning. De så ingen grunn til å holde seg edrue og på vakt.

2. Hvilken fare nevnes i Bibelen for konger og andre i ledende stillinger som tyr til alkoholholdige drikker som nytelsesmiddel? Ordsp 31:4-5

Svar: «Det sømmer seg for konger, Lemuel, det sømmer seg ikke for konger å , eller for fyrster å nyte . For da de og og retten for alle undertrykte.»

Merk! Dette er en av de mest betenkelige virkningene av alkoholen. Man glemmer lov og vedtekt samt rettferdighet, barmhjertighet og mye annet.

3. Hva sier Bibelen om vinens og den sterke drikks virkninger på oss mennesker? a) Ordsp 20:1 b) Ordsp 23:20-21 c) Ordsp 23:31-35  

Svar a): « er en , og den en , som raver av , er

Svar b): «Vær blant dem som fyller seg med , eller blant dem som fråtser i kjøtt. For den som eter og , blir fattig, og kler folk i filler.»

Svar c): «Se ikke på , hvor den , hvordan den funkler i begeret, og hvor den renner ned. Til sist kan den bite som en slange og stikke som en giftig orm. Da ser dine øyne underlige ting, og du taler og . Det er om du lå midt ute på havet eller klynget deg til mastetoppen. ‘De meg, men det gjorde ikke vondt; de meg, men jeg det . Når skal jeg våkne av ? Da vil jeg få tak i

Merk! Vi skal snart se hvordan inntak av alkohol resulterte i at festdeltakerne begynte å spotte Gud ved festen i Babylon. Det var ikke klokt ! Det er ingen hemmelighet at det skjer mye tragisk og bråk i forbindelse med konsum av alkohol — også i vår tid.

4. Hva sies om dem som «jager etter sterk drikk,» og hva mister de? Jes 5:11-12

Svar: « dem som står tidlig opp om morgenen og jager etter , som sitter lenge utover kvelden og blir hete av . Når de holder , har de lyre og harpe, håndtrommer, fløyter — og . Men gjerning de , de har for henders

Merk! «Herrens gjerning» og hans «henders verk» mister etter hvert sin betydning for den som har gitt seg over til å drikke alkohol. Det er mange som vil ha det til at Bibelen har et nokså avslappet forhold til alkohol, men da har de ikke studert emnet noe særlig inngående!

5. Hva foretok Belsasar seg da vinen begynte å virke på ham? Dan 5:2

Svar: «Da begynte å på ham, befalte Belsasar at de skulle hente av og sølv som hans far Nebukadnesar hadde ført bort fra i . Så skulle og hans , hans og medhustruer av

Merk! Det var ikke vanlige krus og kar Belsasar bød sine tjenere å hente fram. Opprinnelig hadde de hatt en funksjon i forbindelse med gudstjenesten i templet i Jerusalem.

6. Hadde disse karene av gull og sølv blitt brukt til noe slikt før? 3. Mos 10:8-11

Svar: «Herren sa til Aron: ‘ eller og dine sønner når dere skal gå i . For da kommer dere til å . Dette skal være en for dere, fra slekt til slekt, så dere kan mellom og , mellom og , og israelittene de har for ved Moses.»

048Merk! Det var under ingen omstendighet tillatt å drikke vin og alkoholholdig drikk i forbindelse med helligdommens tjeneste! Derfor hadde disse karene aldri blitt brukt til noe slikt før.  Helligdommen og alt som skjedde der, hadde som formål å undervise mennesker om Guds vilje og hans frelsesplan. Vin og sterk drikk hadde/har ingenting å bidra med i denne sammenheng. Tvert imot! Evnen til å undervise andre ― eller å lære noe, blir effektivt fjernet når alkoholen får innpass! Dessuten fjernes evnen til å skille mellom det som er hellig og vanhellig, mellom det som er urent og rent. Det er ubegripelig at alkoholholdig vin brukes i forbindelse med nattverdsmåltidet innen enkelte kristne kretser!

ALKOHOL OG MENNESKETS ONDE NATUR

7. Bibelen sier at vi mennesker i oss selv har en natur med store feil og mangler. Hva kalte Paulus denne naturen, og hva beskrev han som «naturlig» for en som lar en slik natur dominere ens livsførsel? a) Gal 5:19-21 b) 1 Kor 6:9-11

Svar a: «Det er klart hva det er som kommer fra vår : hor, umoral, , avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, , rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse, , og av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal arve rike.»

Svar b): «Vet dere ikke at de som gjør , skal arve rike? Ta ikke feil! de som lever i , avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med eller lar seg bruke til dette, tyver, pengegriske, , spottere eller ransmenn skal arve rike. Slik noen av dere en gang. Men er dere blitt vasket , dere er blitt helliget, ja, for Gud i Herren Jesu Kristi navn og vår Guds

Merk! Det er viktig å understreke at Gud kan hjelpe et hvert menneske til å endre en livsførsel som er i opposisjon til hans plan og vilje, uansett hva det enn måtte være av de ting som her er nevnt. Paulus sier jo: «Slik var noen av dere en gang. Men er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.»

KALT TIL Å VÆRE EDRU

8. Hvilken oppfordring finner vi i a) 1 Tess 5:6 og i b) Ef 5:18-19 ?

Svar a): «Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og

Svar b): «Drikk dere ; det til . Men bli av , og si fram for hverandre og hymner og åndelige ; syng og spill av hjertet for

BELSASMerk! Kong Belsasar og hans hoff var ikke edrue da de gikk inn for å spotte himmelens Gud. Det fikk fatale konsekvenser for Babylon. I Det nye testamente oppfordres vi gjentatte ganger å være edrue. Skal man være edru, passer det dårlig å ty til alkoholen. Vi blir heller oppfordret til å bli fylt av Guds Hellige Ånd ― og han er avholdsmann!

9. Hvilke karaktertrekk vil prege et menneske som lever et liv der Guds Ånd har fått slippe til? Gal 5:22-23

Svar: «Men er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og . Slike ting rammes ikke av loven.»

Merk! Når alkoholen går inn, går disse karaktertrekk ut ― ikke minst selvbeherskelse!

GULLKARENE FRA GUDS HELLIGE TEMPEL BLIR HENTET INN

10. Hva gjorde festdeltagerne i Babylon med gullkarene? Dan 5:3-4

Svar: «De hentet da som var ført bort fra , fra hus i Jerusalem, og de av , både kongen og hans stormenn, hans hustruer og medhustruer. Mens de av , de av og sølv, kobber og jern, tre og

Merk! Dette kan kun oppfattes på én måte, nemlig som en spott mot Gud. De tok gullbegre som var ment til hellig bruk i Guds hus og de drakk en drikk fra dem som ikke hørte hjemme i slike hellige kar. Mens de gjorde dette gav de all ære til sine guder av gull, sølv, kobber, jern, tre og stein. De tok noe som var hellig og fylte det med noe som ikke var hellig.

11. Da vi studerte det 3. kapitlet i Daniels bok, la vi merke til paralleller mellom datidens Babylon og det åndelige Babylon som er nevnt i Åpenbaringens bok. Nå skal vi se på enda en parallell. Hva sies i forbindelse med Åpenbaringens Babylon med hensyn til en vin som hun skjenker opp til alle folkeslag? Åp 14:8

Svar: «Deretter fulgte en annen engel og ropte: ‘Falt, falt er den store, som med sitt horeliv har skjenket til alle folkeslag, en vin.’»

Merk! Dette Babylon har faktisk også en vin som den skjenker opp ― til alle folkeslag. Det blir kalt «en vredens vin,» fordi inntak av den får katastrofale følger for den som fortsetter å drikke denne vinen. Babylons horeliv dreier seg om åndelig utroskap mot Gud.

12. Hva består denne «vinen» av? a) Åp 17:2 b) Hva blir vinen skjenket fra? Åp 17:4

Svar a): «Jordens konger har drevet med henne, og hennes har vært for som bor på .’»

038Svar b): « var kledd i purpur og skarlagen og av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et fylt av styggedom og all slags fra hennes

Merk! Vinen er slått opp i et gullbeger (et ekko fra Babylon!) og består her av hor. Vinen er altså åndelig utroskap mot Gud der «hedensk styggedom» erstatter den opprinnelige rene lære som Jesus og hans apostler forkynte. Paulus opplyste om at nettopp dette kom til å skje, slik vi ser i 1 Tim 4:1 :

«Ånden sier med klare ord at i de tider skal noen troen. De skal holde seg til som fører , og til som stammer fra

Babylons vin kan tydeligvis sammenlignes med «surdeigen til fariseerne og saddukeerne» som Jesus advarte sine disipler i mot. Se Matt 16:6 , og deretter Matt 16:12 :

«Da forstod de at det ikke var i de skulle for, men og saddukeernes

Babylonsk vranglære forkludrer og svekker sansene og evnen til å reagere og til å leve på en måte som gagner ens selv og andre. Det ironiske er at dette symbolsk blir servert fra et gullbeger. (Jfr. karene fra templet, tiltenkt helllig bruk ― som i det gamle Babylon). Vinen blir presentert som om det er noe hellig når det i virkeligheten er hedensk. Dette er i og for seg ikke noe nytt, for vi finner mange eksempler på samme type frafall i Israels historie.

13. Hva sa Gud gjennom profeten Jesaja til sitt folk Israel da de blandet sammen det som Gud hadde erklært hellig ― med noe så motbydelig som hedenskap? Jes 1:13

Svar: «Kom mer med gaver! … — jeg ikke og

14. Blir det gjort klart at noe så motbydelig som en hedensk livsstil ― gjennomsyret av løgn og bedrag ikke vil få innpass i Guds evige rike? Åp 21:27

Svar: «Men noe skal komme inn, og som farer med og , men bare de som er innskrevet i bok hos Lammet.»

15. Er hedenskap med dens livsførsel forenlig med et kristent liv? 1 Pet 4:2-5

Svar: «Derfor skal han følge lyster, men leve av sitt liv etter . Det er at dere i den tid som er , har levd på vis i og , i , og , og har drevet med . Nå undrer de seg fordi dere løper med dem ut i denne strøm av , og de dere. Men de skal få avlegge for ham som står klar til å både og

Merk! Drikk, fyll, og festing var og er viktige ingredienser i forbindelse med en hedensk livsstil. Et liv levd i tråd med Guds vilje, er uforenlig med en slik livsførsel! I 1 Pet 4:7 leser vi: «Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og nøkterne, så dere kan be.»

SKRIFTEN PÅ VEGGEN

16. Hva ble festdeltakernes oppmerksomhet plutselig rettet mot? Dan 5:5-6

068Svar: «I stund kom av en til , og de på den i kongens , midt imot . Kongen så som skrev. Da ble han i , og hans ham. ble i hoftene og i knærne.»

Merk! Uttrykket: «Han så Skriften på veggen,» er tatt fra denne hendelsen. Kongen skjønte fort at skriften på veggen var overnaturlig. At han skalv av redsel og gru, viser at han ante at dette var et illevarslende tegn. Det var det også i aller høyeste grad slik vi snart skal se.

17. Hva gjorde kongen da det gikk opp for han at han verken kunne lese eller forstå skriften på veggen? Dan 5:7

Svar: «Kongen ropte høyt at de skulle hente , og . Han tok til orde og sa til : ‘Den mann som kan denne og meg den , skal bli kledd i og få gullkjede om halsen og som i riket.»

Merk! Babylons tradisjonelle vismenn spilte fremdeles en sentral rolle i Babylon, enda de gjentatte ganger hadde vist sin totale udugelighet sammenlignet med Herrens profet. De hadde ikke kommet på bedre tanker når det gjaldt deres svartekunster, og var fortsatt på statens lønningsliste. Belsasar tilbød den som kunne lese og tyde skriften for ham, stillingen som tredjemann i riket, fordi han selv var andremann. Far til Belsasar, Kong Nabunidus ble førstemann da faren, Nebukadnesar døde. Men han var ikke særlig interessert i å styre landet og overlot derfor mye av administrasjonsoppgavene til sin sønn, Belsasar.

18. Klarte Babylons vismenn oppgaven denne gangen? Dan 5:8-9

Svar: «Alle kongens kom inn til ham. Men de greide å skriften eller kongen den . Da ble kong Belsasar så forferdet at han , og hans stormenn stod helt rådville.»

Merk! Historien gjentok seg. Svartekunstens representanter hadde intet å stille opp med. Følelsen av hjelpeløshet snørte seg om alle og enhver.

19. Hvem minnet til slutt kongen om hvordan Gud hadde brukt Daniel til å tyde både det ene og det andre for kong Nebukadnesar? Dan 5:10-12

BELSAS2-filteredSvar: «Da hva og hans stormenn hadde sagt, kom hun i festsalen og tok til orde: ‘Kongen leve evig! ikke tankene deg, og bli ikke ! I ditt rike finnes det en som har de guders i seg. I din fars dager viste det seg at han hadde og og en slik som gudene har. Din far, kong Nebukadnesar, gjorde ham til for spåmennene, åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne. Det gjorde din far, konge, det hos — han som kongen gav navnet Beltsasar — fantes en ånd, og , evne til å drømmer, gjette gåter og løse vanskelige spørsmål. Send nå bud på ! Han si deg hva skriften betyr.»

20. På hvilken nedsettende måte henvendte kongen seg til Daniel da han ble hentet og ført fram for ham? Dan 5:13

Svar: «Så ble Daniel ført fram for kongen, og sa til ham: ‘Du er altså , av de , som min far, kongen, brakte fra

Merk! Kongen burde ha adressert Daniel på en finere måte enn dette, men mannen var beruset. Høflighet og respekt er ikke akkurat det som kjennetegner berusede personer.

21. Hva vil kjennetegne mennesker i tiden da den siste tids Babylon og dets vin får virke fritt? ― Vil de være noe mer preget av respekt og høflighet? 2 Tim 3:1-5

Svar: «Du skal vite at i de skal det komme tider. For da vil være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, , for det , ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, , være rå, for det , svikefulle, , innbilske. De høyere enn . I det har de , men de fornekter dens kraft. deg fra folk!»

Merk! Ingen er vel i tvil om at disse tilstander gjør seg gjeldene i vår tid i økende grad! Det som gjør det hele svært betenkelig, er at menneskene det her er tale om, går ikke for å være hedninger. Vi leste jo nettopp: «I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft…»

22. Til slutt klarte kongen å besinne seg, og stemmen mistet nok en stor porsjon av sin opprinnelige sarkasme. Hva ba han så Daniel om gjøre? Dan 5:14-16

069Svar: «Jeg har om deg at gudenes er i , og at har vist deg å ha , innsikt og visdom. Nå er vismennene og ført inn til meg for å denne skriften og den for meg. Men de er i til å si meg hva den . Men jeg har hørt om at du kan gi tydninger og løse spørsmål. Kan du nå skriften og si meg hva den , skal du bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen og som i riket.»

Merk! Kongen ba Daniel om å gjøre det samme som han tidligere hadde bedt Babylons vismenn om å utføre. Belønningen som han hadde lovt dem ble heller ikke noe mindre.

23. Hvordan innledet Daniel sitt svar til kongen? Dan 5:17

Svar: «Da tok Daniel til orde og sa til kongen: ‘ dine gaver selv, og gi dem til en ! Men skriften på veggen skal jeg for kongen og fortelle hva den

NEBU2B-filtered24. Legg merke til hvordan Daniel tok bladet fra munnen da han innledningsvis minnet kongen om hvordan Gud hadde grepet inn overfor kong Nebukadnesar da han ble stor og stolt i egne øyne. Se Dan 5:18-21 :

«Konge, Den din far kongedømme og , og herlighet. Og på grunn av den makt hadde gitt ham, skalv og fryktet folk og ætter med ulike språk for . Hvem han ville, lot han , og hvem han ville, lot han ; hvem han ville, opphøyet han, og hvem han ville, fornedret han. da han ble stor i tanker, og hans sinn ble stolt og , ble han støtt fra sin kongetrone, og hans ble tatt ham. Han ble bort fra menneskene, og hans hjerte ble som et . Han holdt til blant og spiste gress likesom oksene. Hans kropp ble vætt med fra himmelen han at Den over blant og kan det til hvem

25. Kjente Belsasar til denne hendelsen i kong Nebukadnesars liv? Dan 5:22-24

Svar: «Og , Belsasar, hans sønn, har deg, enda du . Du har deg ; fra hans har de brakt deg, og du og dine stormenn, dine hustruer og medhustruer har av dem. Du priste av sølv og , kobber og jern, tre og stein, de som ser eller hører eller skjønner . Men den Gud som har ditt i sin hånd, og som rår for hele din lagnad, har du ikke . ble denne hånden sendt fra og denne skrevet.»

Merk! Belsasar kjente så inderlig vel til kong Nebukadnesars erfaring! Hans farfar hadde ikke forsøkt å bortforklare hendelsen ― og heller ikke grunnen til den. Det så vi klart og tydelig i brevet han skrev, og som står gjengitt i det 4. kapittel av Daniels bok. I lys av dette forventet Gud langt mer av Belsasar. Gud vil nemlig at vi skal lære av andres erfaring.

26. Sier Bibelen noe om at det virkelig er Guds hensikt og mening at vi skal lære av andres feil og mangler og av deres erfaringer? 1 Kor 10:10-11

Svar: «Og må ikke være og klage, slik noen av dem gjorde, som ble av den ødeleggende engelen. Det som med , skulle være ; det ble skrevet til for , og til oss er de tider kommet.»

27. Hvordan tydet Daniel betydningen av skriften for kongen? Dan 5:25-28

Svar: «Dette er det som ble skrevet: mene, mene, tekel ufarsin. Og skal ordene : Mene — `tellet’ har Gud ditt kongedømmes dager og gjort på det. Tekel — `veid’ er du på og funnet for . Peres — `delt’ er ditt rike og gitt til og

Merk! Så var det gjort. Nå kjente kongen til betydningen av skriften på veggen. Timen var kommet da Babylon skulle falle og gå over til mederne og perserne.

28. Holdt kongen sitt løfte om belønning overfor Daniel? Dan 5:29

Svar: «Da befalte at de skulle Daniel i purpur, henge gullkjeden om hans hals og rope ut at han skulle som i riket.»

29. Babylon hadde nå fått en tredje medregent. Hva skjedde med Belsasar kort tid etterpå? Dan 5:30

Svar: «Men den natten ble Belsasar, kaldeerkongen,

073Merk! Kyros, generalen for medernes hærstyrker, hadde oppdaget et svakt punkt i Babylons forsvarssystem som ble enda svakere med et beruset forsvar. Elven Eufrat fløt i sitt leie tvers igjennom byen. Der elven fløt inn og ut av byen var det store porter i bymuren som stakk et stykke ned i vannføringen, men ikke helt ned til elvebunnen. Kyros tenkte derfor at han ville omdirigere elven inn i et stort område i nærheten av byen som kunne fungere som et midlertidig basseng. Dette ble gjort mens byens forsvar var i full gang med å drikke seg fra sans og samling. Ubemerket tok Kyros sine soldater seg inn under elveportene der elven før hadde gått. Langsmed begge sider av elven inne i byen, var det også kraftige murer. Disse var utstyrt med porter ut mot elven. Bruer bandt de to bydelene sammen på tvers av elven. Portene kunne stenges hvis en fiende klarte å trenge seg inn i byen via elven. Men denne natten var ikke disse portene stengt. Uten motstand fra et beruset forsvar inntok Kyros byen Babylon sammen med sine menn.

30. Profeten Jesaja skrev og fortalte ca. 200 år i forveien før Kyros ble født at dette kom til å skje! Portene inne i byen skulle stå åpen for ham. Se Jes 45:1 :

Sitat: «Så sier Herren til , sin salvede, han som jeg holder i hans høyre hånd, for å tvinge folkeslag under ham, løse beltet om livet på konger og for ham, så ingen skal være

Merk! Denne profetien skal ha gjort et stort inntrykk på Kyros da han ble gjort oppmerksom på den.

31. Har tørrleggingen av Eufrat i oldtidsbyen Babylon fått sitt motstykke i det  åndelige Babylon som omtales i Bibelens siste bok? Åp 16:12

027Svar: «Den tømte sin skål i , den store , Vannet i den bort, så det kunne ryddes for fra Østen.»

Merk! Vi skal ikke komme inn på hva denne tørrleggingen av elven Eufrat kan bety i denne sammenheng, men hendelsen baner i alle fall vei for «Kongene fra Østen.»

32. Hvem kan disse kongene være i endetidens perspektiv? Åp 11:15

Svar: «Den blåste i sin basun. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: over er tilfalt vår hans , og han skal være i all

Merk! Det er ting i Skriften som antyder at disse kongene er Herren og hans Salvede, dvs. Faderen og Sønnen, Jesus. Se Mark 14:62 . Begge betegnes som konger i Bibelen.

33. Referer Jesus til sin gjenkomst i forbindelse med den tørrlegging av Eufrat som vi leser om i Åpenbaringens bok? Åp 16:15

Svar a: «Se, kommer som en . Salig er som ,…»

34. a) Hvilken appell får vi av Jesus i denne sammenheng? Luk 21:27 og Luk 21:34-36. b) Les hva Paulus minner oss om i denne forbindelse! Se 1 Tess 5:1-6

Svar a): «Da skal de se i skyen med stor makt og herlighet. (v.34-36) Vær på , og la dere ikke av og eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en . For den skal komme over som bor over jorden. hver tid og stund, og om å få kraft til å komme fra alt dette som skal hende, og bli for

b) 1 Tess 5:4-7 : «Men dere, brødre, er ikke i mørket, så skulle som en . For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss ikke sove som de andre, men og

Merk! Det er all grunn til å våke og til å holde seg edru! Vi må huske hvordan det gikk med oldtidens Babylon og ikke minst hvorfor! Hva som skjer med Babylon som har skjenket en vredens vin til alle folkeslag i tiden før Jesu gjenkomst, leser vi om i Åp 16:17-21 .