1. Prøv åndene om de er av Gud

imageVi lever i en forvirret, urolig, og komplisert verden. Mange skulle ønske at det kunne være enklere å leve her. Det faktum at vår klode ligner mer og mer på en åndelig markedsplass gjør det ikke enklere å velge. Intet menneske har den hele og fulle oversikt over all de tilbud som søker å tiltrekke seg vår oppmerksomhet. De overnaturlige tilbudene hadde lenge bare en liten nisje i den Vestlige verden, men dette har forandret seg. Smittet av Østens filosofi og teorier, er det overnaturlige ved å gjennomsyre alt fra underholdning til religionsutøvelse.         

Bibelen sier mye om «Tegn og Under.» Både positivt og negativt. At det står så mye positivt er ikke ukjent. Ikke-troende mennesker kan styre sin begeistring over at det overnaturlige i det hele tatt nevnes, for man mener at alt mellom himmel og jord har sin naturlige forklaring. De som regner seg selv som troende gleder seg derimot over den overnaturlige dimensjon. Jesu oppstandelse fra de døde var jo overnaturlig. Uten den begivenheten, hadde menneskeheten vært fortapt – enten vi er troende eller ei. Det ser vi her: 1 Kor 15:16-19

«For hvis ikke står , er jo heller ikke Kristus stått . Men Kristus er stått , da er deres mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de som er i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de av alle mennesker.»

Men vi burde ikke hoppe bukk over det negative Bibelen sier om «Tegn og Under.» Av og til kan en få inntrykk av at alt som heter «Tegn og Under» blir hilst velkommen, ikke minst innen store deler av kristenheten, — og ikke minst når det overnaturlige skjer ved Jesu navn. Men er det nok for å være på den sikre siden? Er alt som skjer ved Jesu navn nødvendigvis fra Gud?

1. I 1 Joh 4:1 finner vi et par oppfordringer som skal tjene som vårt springbrett i det vi tar fatt på dette studiet.

Sitat: «Mine kjære, 1) tro ! 2) de er av ! For det er gått mange profeter ut i verden.»

Merk! Når «ånder» er på ferde skjer det overnaturlige ting. Men vi skal ikke være for rask til å tro at Gud står bak alt det overnaturlige som skjer! Han har en fiende som i Bibelen kalles: «Satan,» og han er leder for en åndehær. De kan også gjøre tegn og under. Derfor er det helt nødvendig å «prøve åndene om de er av Gud.» Bibelen viser oss hvordan dette kan og må gjøres.

2. Jesus advarte mot nettopp slike krefter som samarbeider med falske profeter. Det ser vi i Matt 24:4 og Matt 24:24-25.

Sitat: «Jesus tok til orde og sa: på at ikke noen fører dere ! (v. 24) For messiaser og skal stå fram og gjøre og , for om mulig å selv de . Hør, har sagt dere det på

3. Falske messiaser og falske profeter gjør ikke overnaturlige tegn og under i egen kraft. De får hjelp av de samme onde makter som vi advares mot i Ef 6:10-13 :

Sitat: «Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på fulle rustning, så dere kan holde stand mot lumske . For vi har ikke en mot kjøtt og blod, men mot og myndigheter, mot herskere i dette mørke, mot i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre på den dag og bli etter å ha

Merk! Ondskapens åndehær består av Satan og hans engler som også blir kalt onde ånder.

4. Bibelen sier at onde ånder er til stede der avgudsdyrkelse praktiseres. Se: a) 1 Kor 10:19-20 b) Sal 106:36-37 . c) De er også aktive agenter innen spådom. Apg 16:16-18 . d) Slike «kunster» var ― og er svært vanlig innen Østens mystikk. Jes 2:6

055Sitat a): «Hva jeg med dette? At avgudsoffer betyr noe, eller at en virkelig er noe? Nei! Men det ofrer, ofrer de til og ikke til . Jeg vil ikke at dere skal ha med ånder.»

Sitat b): «De dyrket deres , og de ble en for dem. De sine sønner og døtre til de

Sitat c): «En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var av en . Hennes herrer tjente gode penger på at hun . Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun og : ‘Disse folkene er tjenere for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til .’ Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus , snudde seg og sa til : ‘Jeg befaler deg i Kristi navn: Far ut av henne.’ Og den henne på timen.»

Sitat d): «Du har folk, Jakobs ætt. For de tar varsler som folk i , driver med som filisterne og gir håndslag til fremmede folk.»

Merk! Spådomsånden som Paulus drev ut i Jesu navn, var en ond ånd, ellers hadde han ikke drevet den ut. Legg også merke til at når israelittene drev på med spådom, ble de forkastet av Gud. Dette kan bare bety at spådomskilden er ond.

5. a) Hvem er drivkraften til Guds sanne profeter? 2 Pet 1:21 b) Hvem får falske profeter sin vranglære fra? 1 Tim 4:1

Svar a): «For aldri er noen båret fram fordi et ville det; men drevet av Den talte mennesker ord fra

Svar b): « sier med klare ord at i de tider skal noen falle fra . De skal seg til som fører , og til som stammer fra

Merk! Ordet: «profet» stammer fra et gresk ord som betyr: «på vegne av.» En sann profet taler derfor Guds Ord på Guds vegne. En falsk profet gir seg ut for å tale et budskap på Guds vegne, men er falsk fordi han/hun egentlig taler på vegne av onde makter.

6. a) Hvordan vitnet Gud for sitt ord på den tiden da Jesus og hans apostler forkynte sitt budskap? Apg 14:3 b) Hvordan skal vi forholde oss til den forkynnelse som allerede er nedtegnet i Bibelen? Hebr 2:1-3 c) Hvorfor? Hebr 2:4

Pinsefestens dagSvar a): «Likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som vitnet for sitt ved de og som han lot skje ved hender.»

Svar b): «Derfor må vi så mye gi akt på det har hørt, så vi ikke bort fra det. For også det som var talt gjennom , var , slik at hvert og all ulydighet fikk sin fortjente straff. Hvordan skal da vi unna dersom vi ikke bryr oss om den som er så mye større? Den ble først av og siden for oss av som hadde hørt

Svar c): «Også har gitt den sitt , gjennom og og slags , og ved å dele ut Den Hellige Ånds gaver etter vilje.»

Merk! Bibelen gir mange eksempler på at tegn og under ble utført som «bevis» på at Guds profeter og Jesu apostler talte sannhet, og at deres lære kom fra Gud. De sannheter og lærdommer som vi finner i Bibelen har allerede fått sin gyldighets erklæring fra Gud. «Tegn og under» og «kraftige gjerninger» har allerede stadfestet ektheten av det som står der.

Troende mennesker som Jesus kaller «de utvalgte,» kan bli påvirket og ført vill av falske profeter. Vi har sett at Jesus sa det, og Israels gammeltestamentlige historie er full av eksempler på at dette er fullt ut mulig. Jesus advarte at falske profeter vil komme. De vil prøve å undergrave hans og apostlenes undervisning og lærenettopp ved hjelp av tegn og under! Det som først ble stadfestet ved tegn og under (utført ved Guds kraft), blir forsøkt kullkastet ved hjelp av tegn og under utført ved djevelens kraft! (Vi skal se flere eksempler på dette etter hvert). Derfor blir vi pålagt å prøve, dvs. undersøke, om en aktiv åndsmakt er sann eller falsk. Våre følelser og anelser er ingen sikker veileder i denne sammenheng! Å «kjenne etter» om en ånds virksomhet føles positivt eller negativt i utøvelsens øyeblikk, er ikke nok til å avgjøre om kilden er god eller dårlig. Så enkelt er det absolutt ikke!

7. a) Hva sier Bibelen om Satans og hans medarbeideres evne til å gi seg ut for å være noe han/de slett ikke er? 2 Kor 11:13-15 b) Hvilken oppgave har alle Guds engler fått overfor oss mennesker? Hebr 1:14 c) Hvilke følelser sitter du igjen med når noen har hjulpet deg ― gode eller dårlige? d) Hadde disse følelsene vært mindre dersom du trodde du hadde hatt englevakt

047Svar a): «Disse er , troløse arbeidere som som om de var apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv skaper seg til en . Da er det ikke merkelig at hans tjenere seg til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine

Svar b): «Er ikke alle i Guds , som sendes for å være til for dem som få frelsen?»

Svar c):   Svar d): 

Merk! Vi leste nettopp at Satan kan skape seg om til en lysets engel, dvs. at han kan gi seg ut for å være en Guds engel som kommer med hjelp! Den naturlige reaksjon på mottatt hjelp  burde være glede og takknemlighet. Dette gir oss positive følelser. Men hvis vi ble klar over at «hjelpen» i et gitt tilfelle kom fra Satan, da hadde vi vel hatt liten grunn til glede og takknemlighet!

ET SAMMENLIGNINGS GRUNNLAG

8. Hvis man skal prøve om noe er falskt, må det finnes et sammenlignings grunnlag. Hva ble Timoteus oppfordret til å holde seg til i så måte? 2 Tim 3:13-17

Svar: «Men mennesker og svindlere vil gå fra vondt til . De fører og farer . Men du skal holde på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra har du kjent de , de som kan gi deg som leder til ved troen på Kristus Jesus. Alle som er inngitt av , er også nyttige til å gi og tale til , hjelpe på vei og i . Slik det menneske som hører til, i rett stand og bli til all

Merk! Bibelen er den kristnes sammenlignings grunnlag. Bibelens innhold er sant, ekte og rett. Her finner vi sikre holdepunkter. Grip fatt i dem, og hold deg fast der! Han som er opphavet til dem vet hvorfor han har gitt hver eneste én. Ingen av dem er overflødige!

9. Er det klokt for en kristen å kreve flere tegn og under for å fortsette å tro det Gud allerede har stadfestet som sannhet ved hjelp av tegn og under? a) Matt 16:4 b) Gal 1:8-9 c) Her finner vi noe å tenke på når det gjelder å prøve om noe er ekte eller bare en etterligning! Åp 2:2

Svar a): «En og slekt , men den skal ikke få annet enn Jona-tegnet.’ Dermed gikk han fra dem og drog

Svar b): «Men om selv, ja, om en fra himmelen skulle forkynne dere et evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være ! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis forkynner dere et evangelium enn det dere , skal han være

Sitat c): «Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har . Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har dem som seg apostler, men er det, og du har at de er

En av ti takketMerk! En etablert bibelsk sannhet krever ikke flere tegn og under som bevis! Hvis vi krever det, betegnes vi av Jesus selv som både «onde og utro.» Det kreves utholdenhet og tålmodig arbeid for å avsløre en løgner! Om Satan sa Jesus: «… Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» Se Joh 8:44 . Alt åndene sier og gjør gjennom sine representanter måles opp imot denne standard: «Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet.» Se Joh 17:17 . Når åndsmakter skal «prøves» for ekthet eller falskhet, skal vi se på minst fire punkter i løpet av dette kurset. De nevnes i korthet her:

  1. Vi må forstå betydningen av det som blir sagt og forkynt.
  2. Budskapet må sammenlignes med det fasiten (Bibelen) sier om det samme emnet.
  3. Vi må legge nøye merke til åndenes «manerer» og hvordan de «håndterer»  mennesker som er kommet inn under deres overnaturlige kontroll.
  4. Vi må forvisse oss om at Bibelens retningslinjer blir fulgt når overnaturlige krefter er i sving.

10. Hvordan beskrives situasjonen for en kristen som glir bort fra Bibelens sannhet og som faller for falske profeters bedrag? 2 Pet 2:20-22

Svar: «For når noen har å vår Herre og frelser Jesus Kristus og er kommet fri fra det i verden, og de så fanges av og ligger for det, står det til med dem enn . Det ville vært bedre for dem om de hadde lært å kjenne den vei, enn at de først kjenner den og så vender seg fra det som ble overgitt dem. Da er det gått med som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget , og: Ikke før er vasket, så velter den seg i

Gutten Jesus i templet2Merk! Falske «profeter» (eller forkynnere) kan rive folk med seg i en form for «vekkelse» ― støttet av tegn og under som «bevis.» Det vi mennesker trenger når det gjelder vekkelse, er en som er sann og ekte, og som fører til at vi vender om fra synd. Enhver vekkelse som har Kristus i sentrum vil ha en slik virkning, for om Jesu misjon står det i Matt 1:21 : 

«…du skal gi ham navnet ; for skal frelse sitt folk deres

TEGN PÅ EN SANN OG EKTE VEKKELSE

11. a) Hva ønsket apostelen Peter å oppnå med sine to brev? ― Og på hvilket grunnlag skulle det han ønsket skje? 2 Pet 3:1-2 b) Hva førte Peters vekkelses preken til på pinsedagen? Apg 2:22-23 og Apg 2:37-38

Svar a): «Mine kjære! Dette er nå det brevet jeg skriver til dere. Med disse brevene ville jeg dere , så dere fortsatt kan ha den , innstilling. Jeg ville dere om det de har , og om det deres egne har fra og ; dette dere

Svar b): «Israelitter, hør disse ord! fra Nasaret var en mann Gud utpekte for dere gjennom de gjerninger, og som lot ham gjøre blant dere, og som dere selv kjenner til. Han ble utlevert til dere slik på forhånd hadde bestemt og visste om, og ved hjelp av menn som ikke kjenner , naglet ham til korset og ham. (v. 37) Da de hørte dette, det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: ‘ skal vi gjøre, brødre?’ Peter svarte dem: ‘ og la dere i Jesu Kristi navn, og av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.»

LEE6252Merk! Peter ønsket å «vekke» folk opp med det han skrev. Han ønsket med andre ord en vekkelse. For å oppnå dette, ville han minne dem om 1): Det Bibelens profeter allerede hadde sagt og skrevet. 2): Han ville også minne dem om «budet» som apostlene hadde fått av Kristus for at de skulle gi det videre. En vekkelse som vokser fram av en slik grobunn er ekte. En falsk vekkelse vil trekke vår oppmerksomhet bort fra alt eller deler av dette ― gjerne ved hjelp av overnaturlige tegn og under om nødvendig.

12. a) Hvilket bud gav Jesus til sine disipler? Joh 15:12 b) Hva var Jesu liv overfor hans disipler preget av? Joh 15:10-11  

Svar a): «Og dette er : Dere skal har dere.»

Svar b): «Hvis dere holder , blir dere i min , likesom jeg har min Fars og blir i hans . Dette har jeg sagt dere, for at dere kan eie min , og deres glede kan være fullkommen.»

LEE0212Merk! I en profeti om Jesus, blir det sagt: «Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst, jeg har din lov i mitt hjerte.» Se Sal 40:9 . At denne profetien gjaldt Jesus, ser vi i Hebr 10:5-7 . Guds bud lå altså til grunn for alt det Jesus sa og gjorde. Summen av hans ord og gjerning var sannhet, nåde og kjærlighet. Det disiplene hadde sett og opplevd av hans karakter, skulle også de, ved Guds nåde, hjelp og kraft, gjenspeile overfor hverandre.

13. Legg merke til hva enhver sann kristen er kalt til, i følge apostelen Johannes. Se 1 Joh 2:3-6

«Det som oss om vi har lært Gud å , er om vi . Den som sier at han kjenner ham, men holder , er en , og sannheten er i ham. Men den som holder hans ord, i ham er til Gud . Av dette vi at vi i ham. Den som sier at han er i ham, Jesus levde.»

14. a) Hva skal skrives inn i hjertet og legges inn i sinnet til den som vil ha del i «den nye pakt» som Jesus gjorde gyldig ved sin død? Hebr 8:10 ; Jf. Hebr 9:15-17 b) Hvem skal sørge for at dette blir skrevet der? 2 Kor 3:3 c) Hva vil dette føre til? Esek 36:26-27

Svar a): «Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i de dager, sier : vil legge i deres og dem i deres . Jeg vil være deres Gud, og de skal være  

Svar b): «For dere fremtrer som et Kristi , blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke med , men med den levende , ikke på av , men i menneskers

Svar c): «Jeg vil gi dere et og la dere få en inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. lar dere få inne dere, og gjør det slik at dere følger mine og tar på mine , så dere etter

Merk! «Israels ætt,» Guds menighet, skal ha Guds lovbud i sine hjerter. Vi finner den samme ætt omtalt i Gal 3:26-29 : «For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.» Abrahams og Israels ætt betyr det samme, fordi de var av samme ætt/familie. Se Jes 41:8 .

EN APPELL GITT GJENNOM ALLE BIBELENS PROFETER

15. Vi har sett hvordan apostelen Peter ville legge Guds bud og profetens uttalelser til grunn for en sann og ekte vekkelse. a) Hvilken appell har Gud gitt til alle mennesker gjennom alle sine profeter? 2 Kong 17:13 b) Hvilket feilgrep vil Gud holde verdens befolkning ansvarlig for ― og hva blir konsekvensen av dette feilgrepet? Jes 24:3-6 c) Hvilken nyttig opplysning finner vi i Sal 119:126

Svar a): «Herren Israel og Juda gjennom sine og seere. Han sa: ‘ deres ferd! Hold og , i med den jeg gav deres fedre og sendte dere gjennom tjenere

Svar b): «Øde, ja, øde skal jorden bli,den skal herjes og plyndres;for dette ord har Herren talt. Jorden sturer og visner,verden visner og tæres bort,både himmel og jord ¬sykner hen. Jorden er blitt vanhelligetav dem som bor på den;for de har overtrådt lover,satt forskrifter til sideog brutt den evige pakt.Derfor skal forbannelsefortære hele jorden;de som bor på den,må bøte for sin skyld.Derfor blir menneskene ¬få på jorden,det blir ikke mange tilbake.»

Svar c): «Det er tid for Herren til å inn; for de har din

FlodbolgeMerk! Et kall til omvendelse fra et liv i synd til et liv i harmoni med Jesu liv som gav de ti bud en harmonisk «personlighet,» er Guds appell til alle mennesker. Når folk i gammel tid nektet å vende om, varslet Guds sanne profeter dem om at ødeleggelse ville bli en sikker konsekvens. Og slik gikk det ― gang på gang. Verden kommer til å bli ødelagt av nøyaktig samme grunn. Mennesker nekter å vende om. De fortsetter å leve i lovløshet. Den Hellige Ånd får ikke deres tillatelse til å omforme dem.

16. a) Hva menes med den «evige pakt» som profeten Jesaja så folk bryte? 5. Mos 4:13 b) Hva sies om paktens kvalitet og gyldighet? Sal 119:142 og Sal 119:151-152

Svar a): «Han kunngjorde dere , som han bød dere å , de , og skrev dem på to  

Svar b): «Din rettferd er en rettferd, og din er . (v. 151) Men, Herre, du er nær, dine er . Av har jeg lenge forstått at du har dem for

Merk! Vi skal dømmes i henhold til Guds evige pakt, de 10 bud, «frihetens lov,» se Jak 2:8-13 ; Jf. Fork 12:13-14 . De 10 bud forteller oss hva synd er, se Rom 7:7-13 . Guds ti bud er fastsatt for evig. Vi trenger Guds nåde og Jesus Kristus som vår frelser, nettopp fordi vi har brutt dem. Gud gir ikke sin Ånd til et menneske for at det skal gjøre tegn og under dersom vedkommende konsekvent bryter et eller flere av Guds ti bud!

17. Hvilken forsikring om Guds villighet til å tilgi finner vi i 1 Joh 1:8-9 ?

Svar: «Sier vi at vi ikke har synd, da vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi våre , er han og rettferdig, så han oss og renser oss for all

ET TYPISK BUDSKAP GITT AV FALSKE PROFETER

18. a) Hvilket budskap var de falske profeter kjent for å bringe angående de konsekvenser Gud hadde varslet ville komme på grunn av folkets lovløshet? Jer 8:10-11 b) Hva gjorde falske profeter og prester med hensyn til Guds lov? Jer 8:8

Svar a): «… For alle sammen, små og store, søker vinning. og farer alle med . vil de lege i mitt folk når de sier: ‘, !’ — og så er det  

Svar b): «Hvordan kan dere si: ‘Vi er vise, vi har hos oss’? Skriverne har jo den med sin

LEE4212Merk! Falske profeter og falske prester hadde ingen ting imot at Guds bud ble forfalsket. Det har heller ikke den maktfaktoren som er omtalt og avslørt i Dan 7:25 . I følge Bibelen, trenger man ikke bryte/forandre på mer enn ett bud for å bli regnet som «lovløs,» se Jak 2:10 . Samtidig som at falske profeter og messiaser gjør tegn og under og forandrer/forfalsker Guds bud, vil deres budskap dreie seg om fred når Gud har lovt undergang for dem som ikke vil vende om.

19. a) Hva skal ta overhånd i tiden før Jesu gjenkomst? Matt 24:11-13 b) Hvilket budskap vil falske profeter føre folk på villspor med i den tiden? 1 Tess 5:1-4

Svar a): «Mange skal stå fram og føre . Og fordi tar , skal bli hos de fleste. Men den som holder ut til , han skal bli  

Svar b): «Men om tider og behøver vi ikke å skrive til dere, brødre. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en om natten. Når de sier: ‘ og ingen ’, kommer over dem, som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple som en

Merk! De som venter på Jesu gjenkomst, kjenner verken dag eller time for hans komme. Men de blir ikke overrumplet slik som de lovløse. Med bakgrunn i deres kunnskap om de tegn Jesus sa ville skje forut for hans komme, vet de hellige at han ikke kan være langt unna.